Kasper Hancke

Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

kasper hancke

Kasper har spesialkompetanse innen algers rolle i marine økosystemer og jobber med omsetningen av karbon i kystøkosystemer. I senere år har han jobbet med tareskogens betydning for karbonlagring i havet og med miljøeffekter av taredyrking. Kasper leder KELPPRO som er Norges første tverrfaglige forskningsprosjekt på miljøeffekter av taredyrking.