Karen Filbee-Dexter

Karen FILBEE-DEXTER

Karen er forsker ved IMR og DECRA Research Fellow ved University of Western Australia. Hun har en doktorgrad i tareskogøkologi og tok en postdoktor ved NIVA. Hun leder for tiden BlueConnect-prosjektet, et prosjekt mellom Sør-Afrika og Norge som har som mål å bygge kapasitet for forvaltning av tareskogressurser i et hav i endring.