Helene Gabestad

Helene Gabestad

Helene Gabestad jobber med Viken fylkeskommunes oppgaver som vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion. Hun har jobbet med vannforvaltning etter vannforskriften på flere ulike forvaltningsnivåer siden 2007.