Helena Michelsen

Helena Kling Michelsen

Helena Kling Michelsen har en PhD og mastergrad i marinbiologi fra UiT. Hun har jobbet på NIVA siden 2019 hvor hun modellerer snøkrabbens effekter på økosystemet i Barentshavet ved bruk av Ecopath with Ecosim. Helena leder også et prosjekt som har som mål å skape et effektivt fiskeri etter kråkebolle og gjenvekst av tare i nord-Norge.