Hartvig Christie

hartvig christie

Marinbiolog med 40 års erfaring med forskning på blå skoger langs hele Norskekysten. Forskningen har vært fokusert på økosystemforståelse og effekter av miljøpåvirkninger, både med dykking, kartlegging og eksperimenter.