Harald B. Hansen

Seniorrådgiver, bærekraftig hav, WWF Norge

harald b. hansen

Harald begynte nylig i WWF-Norge etter å ha jobbet i Klima- og miljødepartementet og utenriksdepartementet. Fra arbeidet der, og som tidligere forsker har han jobbet med forvaltningsplaner, fiskeri, havpanelet og OSPAR. Nå leder han Norad-programmer om IUU-fiske i Gulehavet og Sørvest-Indiahavet.