Hans Kristian Strand

Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)

Hans Kristian Strand

Hans Kristian Strand har erfaring med marin yngelproduksjon, weaningfasen og landbasert lengdestrømsrenneteknologi. Han jobber med utvikling av en metode for restaurering av kråkebollebeitet tareskog ved hjelp av brent kalk. Prøvetaking av kommersielle fiskefangster har også vært en fast oppgave de siste årene.