Gunnar Sander

gunnar sander

Har jobbet som planlegger i kommuner og vært ansatt i statlig miljøforvaltning. Hovedinteressen er økosystembasert forvaltning og andre tilnærminger til helhetlig planlegging av hav, kyst og ferskvann. Han var prosjektleder for Blå skog-uka i 2020 og er med på å skrive en global statusrapport om tare.