Gunhild Borgersen

gunhild Borgersen 

Gunhild Borgersen er marinbiolog og har jobbet i NIVA siden 2010. Hennes hovedfokus er på bentisk økologi, bunndyr, marin miljøovervåking, og betydningen av blått karbon i sedimentet og i norske blå skoger.