Gaute Voigt-Hanssen

Klimaforhandler, Klima- og miljødepartementet (KLD)

GAUTE VOIGT-HANSSEN

Voigt-Hanssen er norsk Chief negotiator for Konvensjonen om biologisk mangfold. Han er utdannet jurist og har grader fra Universitetet i Bergen, Norge, og University of Auckland, New Zealand.