Frode Sundnes

Frode sundnes

Sundnes er forsker ved NIVAs seksjon for vann og samfunn. Hans bakgrunn er i internasjonale miljø- og utviklingsstudier, med spesiell vekt på politisk økologi og miljøhistorie. Aktuelle forskningsinteresser inkluderer studier av bruk, oppfatninger og styring av kystlandskap.