Frithjof Moy

frithjof moy

Frithjof er forskningssjef på Havforskningsinstituttet og leder av faggruppen Bunnsamfunn, som blant annet forsker på blå skog. Han er utdannet fykolog ved Universitetet i Oslo og har jobbet med makroalger og tareskog-økologi i 35 år.