Finn Erlend Ødegård

Finn Erlend Ødegård

Finn Erlend Ødegård ble uteksaminert som Cand. agric fra Norges Landbrukshøyskole i 1992. Han har siden jobbet i offentlige og private virksomheter med temaer knyttet til ressursforvaltning og miljøspørsmål. Finn Erlend Ødegård har siden 2008 vært ansatt i Norges Bondelag hvor han jobber med utmark og miljøsaker knyttet til landbruk.