Even Moland

Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)

even moland

Evens interesser spenner fra akvatiske organismers adferd til økosystem-vitenskap og bevaringsbiologi. Hans forskning på effekter av marine bevaringsområder har hatt fokus på Europeisk hummer og kystnær torsk. Han er medlem av Havforskingsinstituttets dykkerteam og promoterer vitenskapelig dykking som et verdifullt og allsidig forskningsverktøy.