Erika Techera

Professor, University of Western Australia

erika techera

Erika Techera er en internasjonal og komparativ jusakademiker ved UWA Law School som er fokusert på å forbedre juridiske rammer over Det indiske hav for å forbedre marin miljøstyring.