The Norwegian Blue Forests Network (NBFN) har som mål å styrke den norske kompetansen og kunnskapen i blå skog i fellesskap, slik at det fulle potensialet i å møte den globale klimautfordringen og tilførselen av andre økosystemtjenester kan møtes nasjonalt og internasjonalt. Norge har internasjonalt vært en sterk forkjemper for bærekraftig bruk av økosystemer i blå skog for å forbedre ikke bare økosystemforvaltningen, men også styrke og involvere lokalsamfunn, og bidra til fattigdomsbekjempelse. Nasjonalt har bærekraftig bruk av marine økosystemer vært en hjørnestein i Norges mål om å utvikle sin blågrønne økonomi.

OPPDRAG

Øke bevisstheten i Norge om blå skogers rolle i å fange og lagre karbon og deres rolle i å tilby flere og viktige økosystemtjenester gjennom målrettet kommunikasjon og oppsøkende.

Gjennomføre forskning for å bidra til økt kunnskap om blå skogers rolle, nasjonalt og internasjonalt, for å møte den globale klimautfordringen og for å støtte et bredt spekter av viktige økosystemtjenester.

Utvikle og gjennomføre handlingsorienterte prosjekter i Norge og i utlandet, med sikte på å bevare og forbedre økosystemforvaltningen for blå skog.

Støtt den norske blåskogspolitikken og forskningsagendaen og implementeringen av den, under de forskjellige internasjonale konvensjonene og mekanismene for klima og biologisk mangfold, så vel som de med nasjonal opprinnelse etterspurt av parlamentet, regjeringen og underordnede organer.