Prosjekter Library

Begravelse av tangkarbon i sedimenter – BURSE

GRAVING AV KELP KOOL I SEDIMENTER – BURS BURSE tar sikte på å kvantifisere nedgravning av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann. Bakgrunn Tare er flerårige alger som utgjør tett skog på grunt vann (0-30 m dybde). Hver tare kan være opptil 3-4 m og er festet til hardt underlag med en fastholdelse. Tare […]

Blue Carbon Aksjer i Seagrass Meadows – SEAME

BLÅ CARBON LAGER I SEAGRASS MADOWS – SEAME SEAME tar sikte på å vurdere den totale distribusjonen og lagringskapasiteten for karbon enger i Norge. Bakgrunn Seagrasses er vannblomstrende planter, hvis navn kom fra den graslignende morfologien til de fleste av deres representanter. De blir ofte forvekslet med tang, men er faktisk nærmere knyttet til de […]

KELPFLOAT

KELPFLOAT KELPFLOAT tar sikte på å kvantifisere tilskudd av taremateriale til dypere og grunnere økosystemer ved siden av tareskog, og å identifisere områder for tareavløp. Bakgrunn Regimeskift mellom kråkebår og tare skog, og skift fra tareskog til skjær dominert av torvedannende alger har resultert i endret tare biomasse og detrital produksjon langs norskekysten de siste […]

Raet National Park Marine Ecosystem Service vurdering

RAET NATIONAL PARK MARINE ØKOSYSTEMTJENESTEVURDERING Bakgrunn Raet National Park er en marine nasjonalpark, som inkluderer ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensa mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Så mye som 98% av området er definert som hav og […]

ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER

ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER Prosjektet så på verdiene knyttet til viktige naturtyper langs de nordiske kysten. I løpet av våren 2016 utviklet partnere fra Norge, Sverige og Danmark en oversikt over tilgjengelig informasjon innen dette feltet og syntetiserte denne kunnskapen i en rapport skrevet for TemaNord-serien til Nordisk ministerråd (NCM). […]

Showing: 1- of 5