Policy brief – NOR Library

Global nedgang infographic

Infographic 2: blå skog over hele kloden er i nedgang

Naturmangfold infographic

Infographic 1: BLÅ SKOG ØKER DET GLOBALE NATURMANGFOLDER

Policy Brief Kilder

policy brief kilder

Policy Brief

policy brief Norsk versjon World Economic Forum identifiserer tap av biologisk mangfold som en av de fem største truslene mot den globale økonomien. Blå skog som tare, tidevannseng- og myr, tang, sjøgress og mangrover er blant de mest biologisk mangfoldige økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekstområde, habitat, […]

Showing: 1- of 4