Workshop i Granada om makroalgernes rolle i det globale karbonbudsjettet

Seksten forskere fra Europa, Australia og USA var i april samlet i Granada for å diskutere makroenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Deltakere fra Norwegian Blue Forest Network var Kasper Hancke og Hege Gundersen fra NIVA, og Karen Filbee-Dexter fra IMR. Ansvarlig for workshopen var Carlos Duarte og Dorte Krause-Jensen, også kjent som forfatterne av…

New Insight in the Fate of Blue ‘Kelp’ Carbon

Ny innsikt i skjebnen til blått ‘Kelp’ karbon Et nytt forskningspapir i Nature Scientific Reports viser at frittliggende tangfragmenter kan transporteres mange kilometer, og har potensial til raskt å nå kontinentalsokkelen der de kan konsumeres av dyphavsdyr eller bli gravlagt i sedimenter. Forskningen ble utført av Wernberg og Filbee-Dexter, fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA)…

Etablering av et internasjonalt Seagrass Experts Network

Etablering av et internasjonalt Seagrass Experts Network Mot en internasjonal agenda for vitenskap, politikk og bevaring av sjøgress, International Seagrass Biology Workshop 13. – 15. Juni 2018, Singapore Enger av sjøgress er avgjørende for funksjonen til sunne og produktive kyster rundt om i verden, men dessverre blir de ofte oversett og ikke verdsatt. FNs miljø…

Vil klimaendringene påvirke norske tareskoger på en positiv måte?

Vil klimaendringene påvirke norske tareskoger på en positiv måte? Klimaendringer, inkludert forsuring av havene, vil trolig påvirke mange av plantene og dyrene i havet og havene våre. Friske forskningsresultater indikerer at tang kan bli begunstiget av noen av endringene. Store mengder karbondioksid (CO2) slippes ut i atmosfæren av den moderne verden. Utslippene fører til at…

årsrapport 2017

Årsrapport 2017 På NBFN er vi stolte av vårt arbeid for blå skog. 2017 så et utall aktiviteter; fra vitenskapelige turer til de frodige engene og tareskogene, og politisk engasjement på det historiske FN-toppmøtet om bærekraftig utviklingsmål 14, «The Ocean Conference», til «infotaining» kvelder med Jazz og Tapas under Arendalsuka. Hvis du ikke har gjort…