Foredragsholdere dag 2 Library

Stein Fredriksen

Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)

Arild Vatn

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Frode Sundnes

Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Signe Christensen-Dalsgaard

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Bjørnar Selnes Skjæran

Fiskeri- og havminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Anne Lene Dale

Direktør, Kystvett AS

Gunhild Borgersen

Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Åshild Ergon

Førsteamanuensis, Foods of Norway, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nina Dehnhard

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hege Gundersen

Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Showing: 1- of 19