presentasjon ved Norges vitenskapsakademi

PRESENTASJON VED NORGES VITENSKAPSAKADEMI Oslo, 2 September 2017 Mandag 2. september ble Hege Gundersen (NIVA) og Glen Peters (CICERO) invitert fra Norges vitenskapsakademi til å holde en presentasjon om karbonopptak i skog – Jordens naturlige buffer for klimaendringer. Glen hadde å gjøre med det grønne – og Hege med de blå skogene. Hege fortalte historien om de…