NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København

NBFN PÅ DET INTERNASJONALE BLUE CARBON INITIATIVE-MØTET I KØBENHAVN Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt…

Workshop i Granada om makroalgernes rolle i det globale karbonbudsjettet

WORKSHOP I GRANADA OM MAKROALGERNES ROLLE I DET GLOBALE KARBONBUDSJETTET Seksten forskere fra Europa, Australia og USA var i april samlet i Granada for å diskutere makroenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Deltakere fra Norwegian Blue Forest Network var Kasper Hancke og Hege Gundersen fra NIVA, og Karen Filbee-Dexter fra IMR. Ansvarlig for workshopen var…

Ny innsikt i skjebnen til tarekarbon

NY INNSIKT I SKJEBNEN TIL TAREKARBON Et nytt forskningspapir i Nature Scientific Reports viser at frittliggende tangfragmenter kan transporteres mange kilometer, og har potensial til raskt å nå kontinentalsokkelen der de kan konsumeres av dyphavsdyr eller bli gravlagt i sedimenter. Forskningen ble utført av Wernberg og Filbee-Dexter, fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk…

Etablering av et internasjonalt Seagrass Experts Network

ETABLERING AV ET INTERNASJONALT SEAGRASS EXPERTS NETWORK Mot en internasjonal agenda for vitenskap, politikk og bevaring av sjøgress, International Seagrass Biology Workshop 13. – 15. Juni 2018, Singapore Enger av sjøgress er avgjørende for funksjonen til sunne og produktive kyster rundt om i verden, men dessverre blir de ofte oversett og ikke verdsatt. FNs miljø…

Vil klimaendringene påvirke norske tareskoger på en positiv måte?

VIL KLIMAENDRINGENE PÅVIRKE NORSKE TARESKOGER PÅ EN POSITIV MÅTE? Klimaendringer, inkludert forsuring av havene, vil trolig påvirke mange av plantene og dyrene i havet og havene våre. Friske forskningsresultater indikerer at tang kan bli begunstiget av noen av endringene. Store mengder karbondioksid (CO2) slippes ut i atmosfæren av den moderne verden. Utslippene fører til at atmosfæren…

Integrering av mangroveskog i REDD + verksted

INTEGRERING AV MANGROVESKOG I REDD + VERKSTED Organisert av NBFN og Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ (NICFI) Oslo, 16. – 17. Oktober Målet med workshopen var å identifisere viktige utfordringer og potensielle løsninger for å integrere mangrover i REDD + -strategier. Workshopdeltakerne identifiserte flere viktige kategorier av utfordringer for å integrere mangrover i REDD +,…

KELCO WORKSHOPP

KELCO WORKSHOPP Tareeksportens rolle i utformingen av tilstøtende bunndyr økosystemer: trinn for internasjonalt samarbeid Oslo, 19.-20. september 2017. Hovedmålet med KELCO-workshoppet var å samle nasjonale og internasjonale eksperter med ulik vitenskapelig bakgrunn om tang og bentisk økologi for å dele data og informasjon og identifisere og styrke synergier mellom pågående forskningsprosjekter. KELCO-workshoppet ble medfinansiert av…