Årsrapporter Library

Årsrapport 2022

ÅRSRAPPORT 2022 Norsk Betydningen av kystøkosystemer, inkludert blå skog, fortsatte å få økt anerkjennelse i 2022. Slutterklæringen fra FNs klimakonferanse (COP 27) inneholdt for første gang et eget underavsnitt om havet. Samtidig forplikter avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15), medlemsland til å bevare, forvalte og restaurere kystområder […]

Årsrapport 2021

ÅRSRAPPORT 2021 Norsk versjon

Årsrapport 2020

ÅRSRAPPORT 2020 Norsk versjon

Årsrapport 2019

ÅRSRAPPORT 2019 Norsk versjon

Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018 Norsk versjon

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 På NBFN er vi stolte av vårt arbeid for blå skog. 2017 så et utall aktiviteter; fra vitenskapelige turer til de frodige engene og tareskogene, og politisk engasjement på det historiske FN-toppmøtet om bærekraftig utviklingsmål 14, «The Ocean Conference», til «infotaining» kvelder med Jazz og Tapas under Arendalsuka. Hvis du ikke har gjort […]

Showing: 1- of 6