Animasjon: Hva truer blå skog i Norge?

Blå skoger forsvinner i et alarmerende tempo rundt om i verden, hovedsakelig på grunn av menneskelige påvirkninger og klimaendringer. Se videoen for å lære mer om de underliggende årsakene til truende blå skoger, og hvordan disse trendene kan snus. https://vimeo.com/680389240 Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.…

Animasjon: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?

Blå skoger gir viktige økosystemtjenester som fiskebarnehager og beiteområder, kystlinjebeskyttelse mot stormer og erosjon, karbonlagring og mye mer. Se videoen for å lære mer om disse tjenestene som tilbys av blå skoger. https://vimeo.com/680389027 Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas. Animasjon: Hva truer blå skog i Norge?…

Animasjon: Hva er blå skog?

Blå skoger – ålegressenger, mangroveskoger, tareskoger, tang og tidevannseng-og sump – er kyst- og marineøkosystemer som binder karbon og gir en mengde økosystemtjenester. Se videoen for å lære mer om hvor produktive disse økosystemene er, og hvor de kan finnes. https://vimeo.com/680370673 Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan…