PROGRAM: mandag 9/11

BLÅ SKOG-UKA 2020
SE KONFERANSEN HER

MANDAG 9. NOVEMBER

Vi starter konferansen med å introdusere en del av problemstillingene som blir tatt opp i løpet av uka. Her vil du få oversikter over hva vi har av blå skog i Norge og hvordan det står til med den, hvorfor vi trenger å bry oss om den, hvorfor den kan bli en del av løsningen på klimakrisen og hvordan den bør forvaltes.

Etter disse faglige innleggene går vi over til blå skog sin plass i norsk havpolitikk. Solberg-regjeringene har i flere meldinger sagt at blå skoger skal sikres for å binde karbon og ivareta naturmangfold, men også utnyttes næringsmessig. Det har den også fremmet i internasjonale fora og i samarbeid med bistandsland. Vi legger til rette for spørsmål og svar underveis og avslutter med å stille digitale møterom til disposisjon for at deltakerne kan fortsette å diskutere. 

ÅPNING

09:00

09:10

Liv Eva Kirkesæther, HI: Presentasjon av nettverket og konferansen

Dag Olav Hessen, UiO: Blå skog i natur- og klimakrisens tid – et fugleperspektiv

FOREDRAG FRA NETTVERKET

09:25

09:45 – 09:50

09:50

10:05

10:20

 

Hege Gundersen, NIVA: Status for blå skog i Norge

Pause

Frithjof Moy, HI: Hvilke økosystemtjenester får vi fra blå skog?  

Solrun Figenschau Skjellum, NIVA: Blå skog – en viktig del av klimaløsningen

Gunnar Sander, NIVA: Økosystembasert forvaltning av blå skog

Pause

POLITIKK FOR BLÅ SKOG

10:40

10:50

11:10

11:30

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister: Blå skog i norsk politikk

Vidar Helgesen, spesialrådgiver, UD: Norges internasjonale blå skog-engasjement

Studiosamtale med Sveinung Rotevatn, Dag O. Hessen og Vidar Helgesen

Blå diskusjon

Blå diskusjon er et forum hvor deltakere treffes over video for å fortsette å utforske tematikken konferansedagen har tatt opp. Forumet skjer over Zoom og samtalene blir ledet av erfarne ordstyrere.