Anna Mbenga-Cham

Anna Mbenga-Cham

mbengaanna23@gmail.com

My name is Mrs. Anna Mbenga Cham – Gambian national. In 1990 I obtained a Bachelor of Science in General Fisheries- Norwegian College of Fisheries, UiT. In 1996 I obtained Fiskeri kadidat studier / Master of Science in International Fisheries Management, from the Norwegian College of Fisheries, UiT, Norway. I received a Diploma, in Gender and Development, (MDI), The Gambia in 2003. In 2004 I obtained a training in Technology and Management of Aquaculture, Ocean University. Keelung, Taiwan. In 2006 I obtained a Diploma in Management Studies at the Management Development Institute (MDI)- The Gambia. Currently I oversee Research and Development Unit at Dept. of Fisheries in Gambia and pursuing my PhD at University of Cheikh Anta Diop, Dakar.

Connel Fullenkamp

Connel Fullenkamp

Professor

cfullenk@duke.edu

Professor of the Practice and Director of Undergraduate Studies in the Department of Economics at Duke University. Professor Fullenkamp specializes in financial market development, inclusion and regulation as well as the macroeconomic impacts of migrant remittances. His projects often involve the analysis of economic policy and risk. His completed papers have appeared in various leading academic journals, including the Journal of Banking and Finance, the Review of Economic Dynamics, the Review of Economics and Statistics, and the Journal of Economic Policy Reform. His current research projects include the impact of migrant remittances on labor markets, the impact of financial flows on fragile states, and the use of valuation in the conservation and restoration of natural resources.

James Kairo

James Kairo

Chief Scientist

jkairo@kmfri.co.ke

James is a Pew Fellow (2019) and Chief Scientist at the Kenya Marine and Fisheries Research Institute  – a national research institute mandated to research and advice the government on wise use of aquatic resources. Kairo obtained BSc and MSc in Biology from the University of Nairobi (Kenya) before proceeding for his PhD at the Free University of Brussels (VUB, Belgium) on the theme of ecology and restoration of mangrove systems. Kairo has vast knowledge and working experience on the conservation, rehabilitation, and sustainable utilization coastal and marine resources, which has earned him several national and international awards. In 2010, Dr. Kairo was awarded Kenya’s Presidential Award of the Moran of the Order of the Burning Spear (MBS) for his contribution in the advancement of marine conservation in the country. Kairo is member of International Scientific Working Group on Blue Carbon and served as the coordinating lead author (CLA) of the IPCC’s special report on oceans and cryosphere (SROCC).

Karen Filbee-Dexter

Karen Filbee-Dexter

Researcher and Research Fellow

kfilbeedexter@gmail.com

Karen is a researcher at the Institute of Marine Research, Norway and DECRA Research Fellow at the University of Western Australia.Karen completed her PhD in kelp forest ecology in 2016 at Dalhousie University, Canada. She then did a postdoc at NIVA from 2016 to 2018 studying detrital kelp export in northern Norway. In 2019, Karen held an NSERC postdoc studying kelp forests in the eastern Canadian Arctic while working part time at the Institute of Marine Research in Norway. She is currently leading the BlueConnect project, a SANOCEAN funded joint research project between South Africa and Norway that aims to establish a collaborative knowledge platform and build capacity for management of kelp forest resources in a changing ocean. Karen’s broader researchprogram focuses on drivers and patterns of change in kelp ecosystems.

Leif John Fosse

Leif John Fosse

Senior Advisor

leif-john.fosse@kld.dep.no

Leif John Fosse is part of the Norwegian International Climate and Forest Initiative at the Ministry of Climate and Environment. Main responsibilities include indigenous peoples, local communities and land tenure, Southeast Asia, research and mangroves. He is a social anthropologist by training, and has formerly worked with WWF.

Liv Eva Kirkesæther

Liv Eva Kirkesæther

Advisor

liv.eva.kirkesaether@hi.no

The host of Blue Forest Week. I graduated from Volda University College in 2007 and worked as a journalist for NRK until 2018. Since December 2019, I have worked with communications at the Institute of Marine Research. I am is curious by nature. I live and breathe for good storytelling, both through vivid images and text.

Peter M Haugan

Peter M Haugan

Programme Director and Professor

peter.haugan@hi.no

Peter M Haugan is Programme Director at IMR and professor of oceanography at University of Bergen. He has broad interests ranging from ocean carbon and climate to ocean science-policy interaction. He is past chair of the Intergovernmental Oceanographic Commission and actively working to make the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030 a game changer for global ocean science, policy and action. He is also currently cochair of the Expert Group for the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy and chair of the Board of the Norwegian Blue Forest Network.

Steven Lutz

Steven Lutz

Senior Programme Officer

steven.lutz@grida.no

At GRID-Arendal, I work to advance the concept of blue carbon through national demonstrations and in international treaties. This includes the development and management of the Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project and the Global Environment Facility’s Blue Forests Project, on behalf of UN Environment, and representation at international climate change negotiations. I am also involved in several other projects including helping to address plastic pollution on our coasts and in our oceans.

Takehiro Nakamura

Takehiro Nakamura

Coordinator

takehiro.nakamura@unep.org

Takehiro Nakamura is Coordinator of the Marine and Coastal Ecosystems Unit in the Ecosystems Division of United Nations Environment Programme. Since 2010 he has been engaged in the development and oversight of activities to support the development of tools and methodologies for the sustainable management and use of coastal and marine resources and ecosystem services.

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen

Special Advisor

vihe@mfa.no

Norwegian Special Advisor for the Sea, leading the work with Prime Minister Erna Solberg’s High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, which launches its conclusions on 3 December. Co-chair of «Seaweed for Europe», a coalition of actors who want to promote European sustainable value creation based on seaweed and kelp. Former Minister of Climate and Environment and Minister of Europe. Will be CEO of the Nobel Foundation in Stockholm from 1 January.

Annelise Chapman

Annelise Chapman

Gründer og daglig leder

annelise@tangoseaweed.no

Gründer av og daglig leder i TANGO Seaweed, en av de bedriftene som kultiverer tare i sjøanlegg i Norge. Hun har bakgrunn som forsker og har lenge jobbet med kystøkosystem i Europa og Nord-Amerika. Engasjementet hennes for å utvikle en bærekraftig form for havbruk, der naturen er premissleverandør, er drivkrafta hennes. I tillegg lar hun seg stadig inspirere av makroalgenes verden i seg selv – dens mangfold, skjønnhet og overraskelser.

Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes

Fagleder

ah@naturvernforbundet.no

Har mange års erfaring som feltbiolog både i Norge og på Svalbard med vekt på botanisk forskning og skogøkologiske registreringer. Håpnes begynte i Norges Naturvernforbund i januar 2008 etter å ha jobbet i WWF-Norge siden 1995. Han har gjennom dette arbeidet hatt nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til skogpolitikk, men har også arbeidet med en rekke andre nasjonale naturvernsaker. Arnodd har vært medforfatter på Cappelens lærebokverk i biologi for videregående skole. Han har også vært norsk redaktør for flere naturhåndbøker og skrevet en rekke vitenskaplige og populærvitenskaplige artikler.

Camilla With Fagerli

Camilla With Fagerli

Forsker

camilla.with.fagerli@niva.no

Utdannet fra Universitetet i Oslo (PhD i 2014) og har jobbet i NIVA siden 2008. Hun er ansatt som forsker ved Seksjon for Marin Biologi. Hun har en doktorgrad innen tareskogøkologi og kråkebollebeiting. Mye av hennes forskningsfokus har vært knyttet til regimeskifter og restaurering av produktive marine økosystemer. Camilla bruker mye av arbeidstiden sin under vann, for å overvåke og studere effekter av klimaendringer, eutrofi og fremmede arter på nært hold.

Eli Rinde

Eli Rinde

Seniorforsker

eli.rinde@niva.no

Seniorforsker ved NIVA, der hun jobber med kartlegging av marint biologisk mangfold, økologiske studier av blå skoger som tareskog, ålegrasenger og korallalger, restaurering av ålegrasenger, og rewilding av urbane sjøområder. Hun har også forsket på spredningen av svartelista marine arter, som stillehavsøsters og japansk drivtang. Studiene omfatter feltundersøkelser ved bruk av nedsenkbart undervannskamera, prøvetaking og felteksperimenter ved dykking, samt statistiske analyser og modellering av arter og naturtypers utbredelse og deres påvirkning av klimaendringer og fysiske faktorer. Hun jobber tverrfaglig, inkludert samarbeid med en rekke norske kunstnere (Pippip Ferner – fakta-, fargeleggingsbok av dyrelivet i havet; Sabine Popp- kartlegging av blå skog i Nord-Norge, og Elin Tanding Sørensen – utvikling av boliger for marint liv i teknisk porselen).

Even Moland

Even Moland

Seniorforsker og førsteamanuensis

even.moland@hi.no

Evens interesser spenner over flere disipliner innen marinbiologi, fra akvatiske organismers adferd til økosystem-vitenskap og bevaringsbiologi. Innenfor den brede faglige samlebetegnelsen «fiskeribevaringsvitenskap» er han interessert i effektene av å restaurere bred alders- og størrelsessammensetning i høstede bestander, på reproduksjon, rekruttering og overlevelse. I tillegg er han interessert i studier av bevegelse og habitatseleksjon hos marine organismer, og konsekvensene av dette for utforming og plassering av marine bevaringsområder (MPAs). Evens forskning på effekter av marine bevaringsområder har hatt fokus på Europeisk hummer og kystnær torsk. Han er medlem av Havforskingsinstituttets dykkerteam og promoterer vitenskapelig dykking som et verdifullt og allsidig forskningsverktøy.

Frithjof Moy

Frithjof Moy

Forskningssjef

moy@hi.no

Forskningssjef på Havforskningsinstituttet og leder av faggruppen Bunnsamfunn, som blant annet forsker på blå skog. Er utdannet fykolog ved Universitetet i Oslo og har jobbet med makroalger og tareskog-økologi i 35 år.

Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Samfunnsforsker

groha@oslomet.no

Samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet, NIBR- OsloMet. Hun er i tillegg professor II i by- og regionplanlegging på NMBU. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra UiO om styring og medvirkning i byplanlegging, og forskingsinteressene er knyttet til styring, planlegging og forvaltning – særlig på regionalt og lokalt nivå. Her har hun blant annet arbeidet med temaer som byplanlegging, regional planlegging, klimaomstilling og klimatilpasning, samt vannforvaltning. Hun har ledet flere store forskningsrådsfinansierte samarbeidsprosjekter, blant annet om kompakt byutvikling (SUSPLAN), lokal klimatilpasning (GOVRISK) og demokratiske byrom (DEMOSSPACE). Hanssen ledet den fireårige forskningsbaserte evalueringen av plan- og bygningsloven (EVAPLAN), hvor det ble publisert to oppsummerende bøker. Hun har også levert utredninger om samfunnsutviklerrollen til regionreformen og har vært medlem i ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

Gunnar Sander

Gunnar Sander

Seniorforsker

gus@niva.no

Har jobbet med økosystembasert forvaltning i tilknytning til Barentshav-planene, i EU-systemet og for FN. Han har en doktorgrad om temaet hvor han studerte implementering av handlingsplanene fra regjeringen sine første planer for Barentshavet og to tilsvarende prosesser i Canada. Mens de norske planene i høy grad ble satt ut i livet – uten at det nødvendigvis beviste at problemene i havet var løst – kom de canadiske planene aldri så langt at de fikk gjennomført noen tiltak, til tross for mange års arbeid. Avhandlingen forklarer hvorfor vi finner disse forskjellene og anbefaler at slike case-studier brukes til å bygge opp systematisk kunnskap om hva som (ikke) fungerer under hvilke omstendigheter.

Guri Sogn Andersen

Guri Sogn Andersen

Marinbiolog

gsa@niva.no

Guri er marinbiolog og har jobbet som forsker og miljørådgiver i ti år. Nå er hun ansatt hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Hun jobber mest med tareskog og komplekse økologiske problemstillinger knyttet til den, men har også bred erfaring fra annet forvaltningsrettet arbeid. Hun er opptatt av formidling, og i 2019 kom hun ut med boka «Å se en havhest dø – Forestillinger og fakta om plast i havet».

Harald Sveier

Harald Sveier

Technical Manager

has@leroy.no

Technical Manager i Lerøy Seafood Group ASA og har blant annet ansvaret for drift av Lerøy Ocean Harvest og Ocean Forets AS – to selskap som jobber med lavtrofiske arter i Lerøy systemet.

Hartvig Christie

Hartvig Christie

Technical Manager

hartvig.christie@niva.no

Seniorforsker NIVA, marinbiolog med 40 års erfaring med forskning på blå skoger langs hele Norskekysten. Forskningen har vært fokusert på økosystemforståelse og effekter av miljøpåvirkninger, både med dykking, kartlegging og eksperimenter.

Hege Gundersen

Hege Gundersen

Seniorforsker

hege.gundersen@niva.no

Biolog som konverterte fra elger til alger for 10 år siden. Jobber til daglig med mange ulike aspekter ved tareskogen – de fleste knyttet til økosystemfunksjoner og -tjenester. Har vært «sherpa» i Blå skog-nettverket siden oppstarten i 2014.

Hege Haugland

Hege Haugland

Prosjektleder

hege.haugland@miljodir.no

Jobber i seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet med hovedfokus på skog og arealer i klimasammenheng. Miljødirektoratet har ansvaret for det nasjonale klimagassregnskapet, og Hege har jobbet i mange år med klimagassregnskapet for skog og arealbruk. Hun har også jobbet med analyser av mulige tiltak for å øke opptak og redusere utslipp i arealbrukssektoren.

Jahn Petter Johnsen

Jahn Petter Johnsen

Professor

jahn.johnsen@uit.no

Professor i marin ressursforvaltning og næringsorganisering ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Univeristet. Han har i flere år vært involvert i prosjekter om kystsoneforvaltning. Sammen med sin kollega Bjørn Hersoug ga han i 2012 ut boka «Kampen om plass på kysten».

Jan Henrik Sandberg

Jan Henrik Sandberg

Seniorrådgiver

jan.henrik@fiskarlaget.no

Jobber i Norges Fiskarlag med sameksistens, forskning og miljøsaker.

Jon Funderud

Jon Funderud

Marinbiolog og daglig leder

funderud@seaweedsolutions.com

Marinbiolog utdannet ved NTNU. Daglig leder i Seaweed Solutions AS med 10 års erfaring med taredyrking inkludert klekkeri, produksjon, marked og FoU.

Jon Lasse Bratli

Jon Lasse Bratli

Prosjektleder

jon.lasse.bratli@miljodir.no

Har jobbet med ulike aspekter av vannplanlegging både før og etter vanndirektivet/-forskriften kom, og både som forvalter og forsker. Jobber nå i Miljødirektoratet.

Jonas Thormar

Jonas Thormar

Postdoktor

jonas.thormar@hi.no

Marinøkolog og forsker på økologiske sammenhenger i ålegrasenger og tareskog. Han arbeider også med kartlegging og overvåking av undersjøiske skoger og naturmangfold.

Kasper Hancke

Kasper Hancke

Seniorforsker

kasper.hancke@niva.no

Utdannet marinbiolog og seniorforsker ved NIVA. Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer og jobber med omsetningen av karbon i de kystnære økosystemer. I senere år har han jobbet med tareskogens betydning for karbonlagring i havet og med miljøeffekter av taredyrking. Kasper har hatt ansvaret for karlegging av karbonbudsjettet for nordiske blå skoger innen ‘Blått Karbon’ prosjektet for Nordisk Ministerråd. Han leder KELPPRO prosjektet (Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems) som er Norges første tverrfaglige forskningsprosjekt på miljøeffekter av taredyrking.

Kjell Magnus Norderhaug

Kjell Magnus Norderhaug

Forsker

kjellmn@hi.no

Mitt interressefelt omfatter kystøkosystemer og spesielt tareskogsøkologi og trofiske interaksjoner. Jeg har lang erfaring med miljøovervåkning med fokus på effekter av eutrofi og klimaendringer på kystøkosystemene. Jeg har ledet nasjonale og internasjonale forsknings- og miljøovervåkningsprosjekter.

Liv Eva Kirkesæther

Liv Eva Kirkesæther

Rådgiver

liv.eva.kirkesaether@hi.no

Konferansier og vert gjennom konferansen. Utdannet ved Høgskulen i Volda i 2007. Har jobbet som allsidig journalist for NRK frem til 2018. Kommunikasjonsrådgiver i Havforskningsinstituttet fra desember 2019. Nysgjerrig av natur. Drømmen som barn var å bli programleder for Newton – så dette er kanskje ikke så langt fra? Jeg lever og ånder for god historiefortelling, både gjennom levende bilder og tekst. Skriver om forskning på dagtid, og koker i hop krimplott på kvelden.

Margareth Øverland

Margareth Øverland

Senterdirektør

margareth.overland@nmbu.no

Professor Margareth Øverland har en BSc og MSc i husdyreernæring fra Montana State University, USA og en doktorgrad i husdyrernæring fra Norges Miljø og biovitenskaplige universitet. Hun har bred bakgrunn fra flere forskerstillinger, blant annet som seksjonsleder i Norsk Hydro og ved NMBU som senterdirektør for et senter for fremragende forskning på fôrressurser til havbruksnæringen. I dag er hun senterdirektør for et senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway som har som mål å utvikle lokale fôrressurser basert på blå og grønn biomasse som grantrær, tare og fiske- og kyllingbiprodukter ved bruk av ny bioteknologi.

Mari Vold Bjordal

Mari Vold Bjordal

Havbruksrådgiver

mari@bellona.no

Har en mastergrad i marinbiologi fra Universitetet i Bergen. Herfra har hun også erfaring i undervisning og prosjektarbeid, deriblant utviklingen av en mobilapp for identifisering av tang- og tarearter. Mari har et sterkt engasjement for å finne nye, bærekraftige måter å bruke havet på, og er spesielt engasjert i lavtrofisk akvakultur. I Bellona er hun en del av havbruksteamet, hvor hun blant annet jobber med Ocean Forest og med å utvikle mulighetene for taredyrking.

Marius Dalen

Marius Dalen

Seniorrådgiver

marius.dalen@nfd.dep.no

Seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, Havbruksavdelingen, seksjon for havbrukspolitikk og økonomi. Seksjonen jobber med å utvikle rammeverket for akvakulturnæringen. Jeg er utdannet som høyskoleingeniør i miljøteknikk og før jeg startet i departementet jobbet jeg 10 år i Miljøstiftelsen Bellona med blant annet havbruk og opprydding av forurenset sjøbunn/miljøgifter. Relevant for denne konferansen så jobbet jeg med saksbehandling av søknader om tillatelse til akvakultur av tare før dette ble delegert til fylkeskommunene. Jeg er også prosjektleder for prosjektet «Havbruk til havs» som søker å legge til rette for havbruk lengere ut til havs.

Merete Farstad

Merete Farstad

Seniorrådgiver

merete.farstad@vlfk.no

Vestland fylkeskommune er vassregionstyresmakt for Vestland vassregion og har ei viktig rolle i gjennomføring av vassforskrifta med mål om å beskytte, forbetre, restaurere og sikre berekraftig bruk av vassførekomstane i sjø og ferskvatn (inkludert grunnvatn). Hovuddokument i arbeidet er å utarbeide ein Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram for Vestland vassregion. Planen vert vedteke av Fylkestinget og godkjent av Klima- og miljødepartementet. Alle kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er pliktig til å bidra inn i arbeidet innanfor sine ansvarsområde. Eg koordinerer dette arbeidet i administrasjonen hos Vestland fylkeskommune.
Fagleg bakgrunn: Cand. Scient grad zoologisk økologi i ferskvatn. 

Øystein Arlov

Øystein Arlov

Forsker

oystein.arlov@sintef.no

Øystein Arlov er ansatt som forsker i SINTEF Industri, Avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin, og har en doktorgrad i Bioteknologi fra NTNU. Hans forskningsinteresser er innenfor marine biopolymerer, og raffinering av marint råstoff til nye produkter innen medisin, mat og materialer. Gjennom doktorgradsarbeidet jobbet han med kjemisk sulfatering av alginat, et polysakkarid fra tang og tare, og karakterisering av dette til bruk i dyrkning av humane celler og vev. I dag koordinerer Arlov to Europeiske forskningsprosjekter, PlastiSea og ProSeaFood, som omhandler prosessering av tang og tare henholdsvis til nye bioplastmaterialer og matingredienser.

Rebekka Varne

Rebekka Varne

Koordinator

rebekka.varne@mrfylke.no

Jeg er en marinbiolog med en doktorgrad i populasjonsgenetikk. Har jobbet med akvakulturforvaltning i fylkeskommunen siden 2015 og er fra i år også koordinator i FAKS-nettverket. Har jobbet både med forvaltning og næringsutvikling av makroalger.

Solrun Figenschau Skjellum

Solrun Figenschau Skjellum

Forskningssjef

solrun.skjellum@niva.no

Begynte som forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling i NIVA for et halvt år siden. Hun kom fra Miljødirektoratet hvor hun ledet klimakunnskapsseksjonen som bl.a. har ansvar for kunnskapsgrunnlag om blå skog som klimatiltak og FNs klimapanel. Hun har også mange års erfaring med klima- og miljøspørsmål som konsulent for både privat og offentlig sektor.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn

Klima- og miljøminister, nestleiar i Venstre

the@kld.dep.no

Klima- og miljøminister, nestleiar i Venstre

Thomas Wernberg

Thomas Wernberg

Professor

thomas.wernberg@uwa.edu.au

Jobber som professor i marin botanikk ved Universitetet i Vest-Australia i Perth samt som forsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Hans forskning fokuserer på tareskogøkologi og klimaendringer.

Trine Bekkby

Trine Bekkby

Seniorforsker

trine.bekkby@niva.no

Seniorforsker ved NIVA og jobber med variasjon og endringer i marin natur, med hovedfokus på blå skog, inkludert studier av metoder for effektiv marin restaurering. Hun har hatt ansvaret for den nasjonale kartleggingen av naturtyper i kystsonen fra 2009 til programmet avsluttet i 2019. For tiden jobber hun mye med studier av effekter av taredyrking på marint miljø og utvikling av drone som verktøy i kystsonekartlegging.

Trine L. Danielsen

Trine L. Danielsen

Statssekretær

tld@nfd.dep.no

Statssekretær for fiskeri- og sjømatministeren i Nærings- og fiskeridepartementet. Danielsen har bred erfaring fra ledelse både i privat og offentlig sektor. Hun har tidligere vært ordfører i Hjelmeland kommune. Danielsen har en mastergrad i zoologi / akvakultur. De siste fem årene frem til hun ble utnevnt til statssekretær jobbet hun i Blue Planet AS, et selskap etablert av havbruksnæringen og kommuner i Rogaland som koordinerer fjordovervåking, nettverk mm. Det siste året jobbet hun som administrerende direktør for Blue Planet Academy AS, som utvikler og distribuerer digitale e-læringskurs for havbruksbedrifter og skoler. Hun har vært daglig leder i Center for Aquaculture Competence AS, et storskala FoU-oppdrettsanlegg eid av Marine Harvest, Skretting AS og Akva Group. Hun har også internasjonal erfaring etter 7 år som produksjonssjef i oppdrettsselskapet Timar Group i Portugal.

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen

Spesialrådgiver

vihe@mfa.no

Norsk spesialrepresentant for hav, leder arbeidet med Statsminister Erna Solbergs High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, som lanserer sine konklusjoner den 3. desember. Co-chair i «Seaweed for Europe», en koalisjon av aktører som vil fremme europeisk bærekraftig verdiskaping basert på tang og tare. Tidligere klima- og miljøminister og europaminister. Blir fra 1. januar administrerende direktør for Nobelstiftelsen i Stockholm.