Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests

rapport – engelsk Kortfattet sammendrag INTO THE BLUE: SECURING A SUSTAINABLE FUTURE FOR KELP FORESTS Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å bygge ut gjenoppretting av verdens tareskoger.…

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige…

Årsrapport 2022

ÅRSRAPPORT 2022 Norsk Betydningen av kystøkosystemer, inkludert blå skog, fortsatte å få økt anerkjennelse i 2022. Slutterklæringen fra FNs klimakonferanse (COP 27) inneholdt for første gang et eget underavsnitt om havet. Samtidig forplikter avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15), medlemsland til å bevare, forvalte og restaurere kystområder…

Hav og blått karbon på COP27

Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom hele COP og ble opprinnelig lagt ut på GEF Blue Forests Project. Innholdet i denne bloggen er på engelsk. For foreslåtte oppdateringer eller redigeringer vennligst send en e-post: steven.lutz (@) grida.no…

Vår blå skog: Hva gjøres, og hva bør gjøres?

Vår blå skog: hva gjøres, og hva bør gjøres? (Hybrid) Vi trenger den blå skogen. Tang, tareskog, sjøgressenger, og tidevannsenger og -sumper fanger og langtidslagrer karbon, øker biologisk mangfold, forbedrer vannkvaliteten og beskytter kystsamfunn mot erosjon. Kystøkosystemene er også grunnleggende for vår havøkonomi, inkludert fiskerinæringen. Men mye av Norges blå skog er dessverre under sterkt press.…

Ukjente helter: Ålegrasengens skjulte verdier

Ukjente helter: ålegrasengens skjulte verdier Ålegrasenger er viktige for naturmangfold, fiskeri, matsikkerhet og begrensning av kysterosjon, samtidig som de er svært effektive karbonlagre. Likevel fortsetter de å minke og forsvinne i et alarmerende tempo. Vi vil utforske hastigheten og årsakene til denne globale trenden, samt de mange økosystemtjenestene som denne naturtypen tilbyr. Webinaret vil bestå…