Åshild Ergon

Førsteamanuensis, Foods of Norway, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

åshild ergon

Åshild jobber med sukkertare-genetikk og muligheten for å foredle taresorter som egner seg til dyrking og bruk. Hun leder prosjektet Breed4Kelp2Feed som handler om genetikk og foredling, og prosjektet SafeKelp som handler om innhold av jod og arsen i tare langs hele verdikjeden fra dyrking til bruk som fôr eller mat.