Library

Ringvirkninger av videre tap av blå skog

World Economic Forum trekker frem tap av naturmangfold som en av de fem største truslene mot verdensøkonomien. I forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog en Policy Brief om viktigheten av blå skog for naturmangfold. Blå skog, som tang- og tareskog, sjøgressenger, tidevannsenger og mangroveskoger, er blant de […]

Showing: 1- of 1