Library

KELPFLOAT

KELPFLOAT KELPFLOAT tar sikte på å kvantifisere tilskudd av taremateriale til dypere og grunnere økosystemer ved siden av tareskog, og å identifisere områder for tareavløp. Bakgrunn Regimeskift mellom kråkebår og tare skog, og skift fra tareskog til skjær dominert av torvedannende alger har resultert i endret tare biomasse og detrital produksjon langs norskekysten de siste […]

Raet National Park Marine Ecosystem Service vurdering

RAET NATIONAL PARK MARINE ØKOSYSTEMTJENESTEVURDERING Bakgrunn Raet National Park er en marine nasjonalpark, som inkluderer ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensa mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Så mye som 98% av området er definert som hav og […]

ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER

ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER Prosjektet så på verdiene knyttet til viktige naturtyper langs de nordiske kysten. I løpet av våren 2016 utviklet partnere fra Norge, Sverige og Danmark en oversikt over tilgjengelig informasjon innen dette feltet og syntetiserte denne kunnskapen i en rapport skrevet for TemaNord-serien til Nordisk ministerråd (NCM). […]

Norwegian Blue Forests Network (photo: Jonas Thormar)

Ny video!

NY VIDEO! Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som en ingrediens i brødet ditt, drikke vann fra en tangmembranflaske og bruke sjøgress som en primær råvare til mobiltelefonvesken eller solbrillene? Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten, og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marineplanter som trives i våre kyst og […]

Showing: 1- of 24