KELPFLOAT

KELPFLOAT KELPFLOAT tar sikte på å kvantifisere tilskudd av taremateriale til dypere og grunnere økosystemer ved siden av tareskog, og å identifisere områder for tareavløp. Bakgrunn Regimeskift mellom kråkebår og tare skog, og skift fra tareskog til skjær dominert av torvedannende alger har resultert i endret tare biomasse og detrital produksjon langs norskekysten de siste…

Ecosystem Services in the Coastal Zones of the Nordic Countries – CoastalServices

ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER Prosjektet så på verdiene knyttet til viktige naturtyper langs de nordiske kysten. I løpet av våren 2016 utviklet partnere fra Norge, Sverige og Danmark en oversikt over tilgjengelig informasjon innen dette feltet og syntetiserte denne kunnskapen i en rapport skrevet for TemaNord-serien til Nordisk ministerråd (NCM).…

Elementor Ny video!

NY VIDEO! Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som en ingrediens i brødet ditt, drikke vann fra en tangmembranflaske og bruke sjøgress som en primær råvare til mobiltelefonvesken eller solbrillene? https://vimeo.com/296394701 Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten, og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marineplanter som trives i våre kyst…