Vurdering av Raet nasjonalparks marine økosystemtjeneste

Bakgrunn

Raet nasjonalpark ble opprettet den 16. desember 2016. Etablering av parken er blitt støttet av en rekke vurderinger av områdets naturlige verdier, trusler mot parken og menneskelig aktivitet som finner sted i parken, blant mange andre aspekter. Det som derimot ikke er studert enda, er fordelene som folk får av at parkens naturlig økosystemer fungerer. Disse fordelene varierer fra svært håndgripelig hverdagsbruk som kommersielt fiske, til mindre konkrete fordeler som kulturell identitet, og til grunnleggende tjenester som vannfiltrering. FNs Millennium Ecosystem Assessment definerer økosystemtjenester som «fordelene som mennesker får fra økosystemer», et konsept som har fått bred naturvitenskapelig og politisk anerkjennelse, noe som gjenspeiles i den voksende mengden vitenskapelig litteratur samt opprettingen av for eksempel Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. I dag vurderes og verdsettes økosystemtjenester med tanke på bevaring, geografisk planlegging av ressursbruk, for å opprette markeder som belønner fortsatt forsyning og strategiske investeringer i «grønn infrastruktur». Deres verdi kan uttrykkes på kvalitative måter, som fortellende beskrivelser, eller kvantitative data og informasjon. Disse verdiene kan for eksempel være kulturelle, økonomiske eller iboende. Hvilke verdier som tildeles og beskrives, er spesifikke til formålet, målgruppe og konteksten av en vurdering og verdsettelse av økosystemtjenestene.

 

Mål for vurdering av Raet nasjonalparks marine økosystemtjeneste

• Gi informasjon om de ulike økosystemtjenestene til de som drar nytte av dem, til publikum og beslutningstakere
• Gi et første bidrag for å muliggjøre beslutningstaking som er informert av en best mulig forståelse av parkens fordeler for brukerne
• Indikere bruk av parken som fortsatt tar høyde for levering av økosystemtjenester

 

Omfang og innhold

Vurderingen vil fokusere på det marine miljøet og kystmiljøet, og spesielt på «blå skog-økosystemer» (tang, ålegras og tilhørende økosystemer). Den vil gi en oversikt over økosystemtjenestene som leveres, og hvem som drar nytte av dem og hvordan. Den vil nærmere beskrive tilgjengelig informasjon, inkludert, der det er mulig, kvantitativ og økonomisk informasjon. Til slutt vil den se på komplementariteten av nåværende og potensiell fremtidig bruk av økosystemtjenestene, og gi anbefalinger.

Photos from the project, click to view large:

PAktivitetsplan

Desember 2017

Identifikasjon av prioriterte økosystemtjenester

Innsamling av tilgjengelige biofysiske grunnlag for prioriterte økosystemtjenester, inkludert status og trender, og med tilgjengelig sosioøkonomisk informasjon

Januar 2018

Identifikasjon av økosystemtjenestenes «hot spots»

Februar 2018

Endelig rapport

For mer informasjon

Christian Neumann, GRID-Arendal

Christian.Neumann@grida.no

+47-94823838